menu

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts of kaakchirurg niet prettig omdat zij daar bang voor zijn. Gelukkig kunnen bijna alle behandelingen, dankzij de grote expertise van onze ervaren behandelaars, worden uitgevoerd in een heel korte behandeltijd.  Wij hechten echter wel grote waarde aan het steriel behandelen en om die reden willen wij de behandelingen ook uitvoeren in een daarvoor specifiek ingerichte behandelkamer waar geen mogelijkheid is voor begeleiders om hierbij te zijn.

Tevens wordt het gezicht en lichaam van de patiënt bedekt met steriele doeken.

Is er voor u enige beperking dan zouden wij dit graag voor aanvang van de behandeling vernemen om te bekijken of er mogelijk oplossingen zijn.

In uitzonderlijke gevallen worden kleine chirurgische behandelingen onder volledige narcose uitgevoerd. Indien het nodig is om iemand onder volledige narcose te behandelen dan zullen wij dit niet zelf doen maar u doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Contactgegevens

ZBC de Kaakchirurg
AGB: 22220135
Hoofdvestiging
Groenewoudseweg 315
6524 TX Nijmegen

Nevenvestiging op het spoedplein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbosch 106
6532 SZ Nijmegen

KvK: 09155916
T: 024 – 3500105
E: balie@dekaakchirurg.nl

Behandelingen kunnen plaats vinden van
maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag 8:00 – 22:00 uur
dinsdag 8:00 – 22:00 uur
woensdag 8:00 – 22:00 uur
donderdag 8:00 – 18:00 uur
vrijdag 8:00 – 18:00 uur
zaterdag 8:30 – 14:00 uur

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens en buiten openingstijden: 024 – 3500105

Bent u patiënt en heeft u een afspraak in het ZBC – de Kaakchirurg?

Afspraken, onderzoeken of behandelingen die electief, niet acuut, van aard zijn worden verplaatst en gaan vooralsnog niet door. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 13 april. Dit omdat we zo zorgvuldig mogelijk gehoor willen geven aan de adviezen, zowel vanuit de overheid als vanuit de omliggende ziekenhuizen, om deze behandelingen zo veel mogelijk uit te stellen.

U kunt voor zeer ernstige  klachten na behandeling, die geen relatie hebben met het Corona virus, contact opnemen met een medewerker van het ZBC. Wij zijn hiervoor dagelijks van 08.00-18.00 telefonisch bereikbaar.

Voor nieuwe patiënten met acute klachten kan de verwijzend tandarts contact opnemen met  poli MKA in het Radboudumc