menu

Deze behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U kunt gewoon eten en drinken van tevoren.

Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u twee recepten heeft ontvangen.

  1. Antibiotica : 1 uur voor behandeling innemen.
  2. Pijnstillers : 1 uur voor behandeling mee starten.
    Mond spoelvloeistof: dag van te voren mee beginnen 2 maal per dag.

Nadat u de plaatselijke verdoving heeft gehad wordt u toegedekt met steriele doeken. Een over uw buik en een over uw ogen, vanwege de felle operatielamp. Tijdens de behandeling kunt u met ons praten. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de botopbouw wordt er gehecht met een materiaal dat vanzelf oplost. Dit kan 2 tot 3 weken duren. Het aangebrachte bot moet 6 maanden vergroeien met uw bot, daarna plannen we een afspraak voor het plaatsen van een implantaat. Het is raadzaam om iemand mee te nemen die u kan begeleiden.

Contactgegevens

ZBC de Kaakchirurg
AGB: 22220135
Hoofdvestiging
Groenewoudseweg 315
6524 TX Nijmegen

Nevenvestiging op het spoedplein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbosch 106
6532 SZ Nijmegen

KvK: 09155916
T: 024 – 3500105
E: balie@dekaakchirurg.nl

Behandelingen kunnen plaats vinden van
maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag 8:00 – 22:00 uur
dinsdag 8:00 – 22:00 uur
woensdag 8:00 – 22:00 uur
donderdag 8:00 – 18:00 uur
vrijdag 8:00 – 18:00 uur
zaterdag 8:30 – 14:00 uur

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens en buiten openingstijden: 024 – 3500105

Bent u patiënt en heeft u een afspraak in het ZBC – de Kaakchirurg?

Afspraken, onderzoeken of behandelingen die electief, niet acuut, van aard zijn worden verplaatst en gaan vooralsnog niet door. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 13 april. Dit omdat we zo zorgvuldig mogelijk gehoor willen geven aan de adviezen, zowel vanuit de overheid als vanuit de omliggende ziekenhuizen, om deze behandelingen zo veel mogelijk uit te stellen.

U kunt voor zeer ernstige  klachten na behandeling, die geen relatie hebben met het Corona virus, contact opnemen met een medewerker van het ZBC. Wij zijn hiervoor dagelijks van 08.00-18.00 telefonisch bereikbaar.

Voor nieuwe patiënten met acute klachten kan de verwijzend tandarts contact opnemen met  poli MKA in het Radboudumc