menu

Ook wel TMD (Temporo Mandibulaire Dysfunctie) genoemd. Dit is de meest gebruikte naam voor een veel voorkomende groep klachten van en rondom het kaakgewricht.

Klachten

 • Pijn in en om het kaakgewricht, die mensen vaak ervaren als oorpijn
 • Pijn aan de onderkaak, zowel in rust als bij bewegen
 • Uitstraling van pijn naar hoofd, hals, nek en schouders
 • Beperkte bewegingsmogelijkheid van de kaak, met name bij het openen van de mond
 • Geluiden van het kaakgewricht, zoals knappen en kraken
 • een stijf of dik gevoel rond de kaakgewrichten

Deze klachten kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld spreken, eten, bijten, kauwen, geeuwen en kussen. Maar ook hebben ze invloed op meer algemene activiteiten, zoals werken, sporten, hobby’s en slapen.

Oorzaken

De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het ontstaan van TMD zijn:

 • Bepaalde gewoonten zoals tandenknarsen, stevig op elkaar klemmen van kiezen, kauwgom kauwen, nagel bijten of op wang/lip en potloden of pennen bijten
 • Bepaalde eet- en kauwgewoonten, bijvoorbeeld bij het eten van harde dingen zoals harde broodjes, rauwkost en drop
 • Het naar voren bewegen en zo houden van de onderkaak
 • Vermoeidheid
 • Stress of spanningen
 • Een verkeerde lichaamshouding (bijvoorbeeld tijdens slapen en telefoneren)
 • Het slecht op elkaar passen van de tanden en kiezen

Behandeling

Als de diagnose TMD is gesteld, verwijst de kaakchirurg u meestal (terug) naar uw eigen tandarts. Deze neemt de verdere behandeling dan op zich. Deze behandeling is uiteraard gericht op de factoren die bij u TMD veroorzaken. De behandeling kan zijn:

 • Het afleren van parafuncties
 • Oefeningen voor het kaakgewricht (draai- en of scharnierbewegingen, naar achter houden van de kaak, vermijden van naar voren bewegen van de kaak door de tong achterover te krullen tegen de huig)
 • Adviezen over eten en kauwen (zachter of fijner maken van voedsel, niet afbijten van appels en ander hard of taai voedsel)
 • Adviezen over het vermijden van te zware belasting van het kauwstelsel.

Ook kan uw tandarts maatregelen treffen voor het beter bij elkaar laten passen van de tanden en kiezen van boven- en onderkaak. Zo kan hij een doorzichtig plastic plaatje over de boventanden aanmeten (een zogenoemde kunsthars opbeetplaat) en/of uw tanden en kiezen beslijpen.

Verdere doorverwijzing

Het kan zijn dat uw tandarts u verwijst naar een tandarts-gnatoloog, die gespecialiseerd is in de behandeling van klachten van het kaakgewricht, of naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). In het CBT in Nijmegen is een multidisciplinair behandelteam voor TMD. Zo kunnen ze de problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Het behandelteam bestaat uit een gespecialiseerde tandarts, een fysiotherapeut, een kaakchirurg en op indicatie een psycholoog. Soms wordt u voor begeleiding en behandeling verwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Kaakchirurg

Een enkele keer is behandeling door de kaakchirurg nodig. Dit kan een zogenoemde proefverdovingsbehandeling zijn, waarbij eventueel het kaakgewricht kan worden gespoeld, of een kijkoperatie waarbij spoelen en het losmaken van ongewenste verbindingen in het gewricht kunnen plaatsvinden. Vrijwel altijd wordt voorafgaand hieraan een afspraak gemaakt bij het multidisciplinaire behandelteam binnen het centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Na een chirurgische ingreep is er nazorg in de vorm van fysiotherapie en controles op de polikliniek.

Pijn
Als u veel pijn heeft kunnen pijnstillers worden voorgeschreven. Bij hoge of verhoogde spierinspanning spierverslappende medicijnen en bij ontstekingsverschijnselen en artrose eventueel ontstekingsremmende pijnstillers.

Contactgegevens

ZBC de Kaakchirurg
AGB: 22220135
Hoofdvestiging
Groenewoudseweg 315
6524 TX Nijmegen

Nevenvestiging op het spoedplein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 106
6532 SZ Nijmegen

KvK: 09155916
T: 024 – 3500105
E: balie@dekaakchirurg.nl

Behandelingen kunnen plaats vinden van
maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag 8:00 – 22:00 uur
dinsdag 8:00 – 22:00 uur
woensdag 8:00 – 22:00 uur
donderdag 8:00 – 18:00 uur
vrijdag 8:00 – 18:00 uur
zaterdag 8:30 – 14:00 uur

Ook bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens en buiten openingstijden: 024 – 3500105