menu

Pijn en zwelling

Onder plaatselijke verdoving verwijderen wij de ontsteking en brengen we een vulling aan in het wortelkanaal. De verdoving is na ongeveer vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is echter goed te bestrijden met pijnstillers. Hiervoor kunt u Paracetamol 500mg 4 maal per dag innemen om de 6 uur, tot maximaal 2 tabletten per keer. Indien u een recept Brufen bruis meekrijgt neemt u deze 3 maal per dag in om de 8 uur. Ook krijgt u een recept mee voor een mondspoelmiddel. Dit gebruikt u vanaf de dag na de behandeling totdat de hechtingen opgelost zijn. Na de ingreep kan de wang of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. De zwelling is na twee dagen het sterkst en verdwijnt vanzelf.

Nabloeding

Tot 24 uur na de ingreep kan de wond enigszins nabloeden. Dat houdt meestal vanzelf op. Wanneer het bloeden erger wordt mag u absoluut niet spoelen.

Wel kunt u het volgende doen:

  • Neem een schoon of nieuw gaasje of een schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
  • Pak een tweede gaasje en vouw dat dubbel, of leg een knoop in een schone zakdoek.
  • leg het opgevouwen gaasje of de knoop op de wond.
  • Belangrijk is dat druk op de wond wordt uitgeoefend.

Verzorging

Het is verstandig om na de ingreep een aantal dagen de mond zo weinig mogelijk te spoelen. U mag de tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de tweede dag na de ingreep mag u ook de wond voorzichtig schoonmaken met een zachte tandenborstel, poets van tandvlees naar tand. Rook niet en drink geen alcohol gedurende de eerste dagen na de behandeling. Dit kan de wondgenezing vertragen.

Hechten

Het tandvlees wordt gehecht met een materiaal dat vanzelf oplost. Dat duurt ongeveer 1 tot 2 weken.

Verdere informatie

Als in de tand of kies tijdens de behandeling een noodvulling is aangebracht, is het raadzaam deze binnen zes weken door de tandarts te laten vervangen door een blijvende vulling. De kleine holte in het kaakbot op de plaats waar de ontsteking is weggehaald, vult zich meestal na enige tijd vanzelf weer op met bot. We raden u aan om een jaar na de behandeling bij uw eigen tandarts een controlefoto te laten maken.

Contact opnemen

Als de wond erg gaat bloeden, of de zwelling of pijn na drie tot vijf dagen toeneemt, neem dan contact met ons op. U kunt ook bellen indien u om andere redenen ongerust bent.

Contactgegevens

ZBC de Kaakchirurg
AGB: 22220135
Hoofdvestiging
Groenewoudseweg 315
6524 TX Nijmegen

Nevenvestiging op het spoedplein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 106
6532 SZ Nijmegen

KvK: 09155916
T: 024 – 3500105
E: balie@dekaakchirurg.nl

Behandelingen kunnen plaats vinden van
maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag 8:00 – 22:00 uur
dinsdag 8:00 – 22:00 uur
woensdag 8:00 – 22:00 uur
donderdag 8:00 – 18:00 uur
vrijdag 8:00 – 18:00 uur
zaterdag 8:30 – 14:00 uur

Ook bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens en buiten openingstijden: 024 – 3500105