menu

De praktijk

ZBC de Kaakchirurg is de praktijknaam van Stichting Extramurale Mondzorg en is een verwijspraktijk voor poliklinische kaakchirurgische ingrepen en implantologie. De letters ZBC staan voor Zelfstandig Behandel Centrum.

Wij behandelen alleen op verwijzing van een tandarts of huisarts. Patiënten die zijn doorverwezen door een externe tandarts kunnen geen patiënt worden bij Samenwerkende Tandartsen Nijmegen – de Tandarts.

De kaakchirurgen van ZBC de Kaakchirurg zijn tevens staflid van de afdeling Mond – Kaak en Aangezichtchirurgie van het UMC St. Radboud in Nijmegen.  Iedere kaakchirurg werkt minimaal één dag of dagdeel in de week op het ZBC en is de overige tijd werkzaam op het Universitair Medisch Centrum.

Onze hoofdvestiging is gesitueerd op de eerste verdieping van Samenwerkende Tandartsen Nijmegen – de Tandarts.

Wachttijden

    • polikliniek (1e consult) ZBC Nijmegen bedraagt; 2 weken
    • Voor behandeling n.a.v. diagnose; maximaal 8 weken
    • Diagnostiek zowel intern als extern ; niet van toepassing, patiënt wordt van een afspraak voorzien.

Ons team


Prof. Dr. S. Bergé
49063335501
Kaakchirurg

Prof. Dr. M. Merkx
9022752001
Kaakchirurg

Dr. W. Borstlap
49020167501
Kaakchirurg

Dr. M. Nienhuijs
29054157601
Kaakchirurg

Dr. R. Soehardi
39019703501
Kaakchirurg

Drs. C. Coppen
59059735101
Kaakchirurg

Drs. M. de Koning
29043563401
Kaakchirurg

Drs. W. Weijs
19058157701
Kaakchirurg

Miranda
Praktijkcoördinator

Celine
Assistente

Jantina
Assistente

Joyce
Assistente

Laura
Assistente

Lionne
Assistente

Mijke
Assistente

Monica
Assistente

Sanne
Assistente

Imke
Assistente

Contactgegevens

ZBC de Kaakchirurg
AGB: 22220135
Hoofdvestiging
Groenewoudseweg 315
6524 TX Nijmegen

Nevenvestiging op het spoedplein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbosch 106
6532 SZ Nijmegen

KvK: 09155916
T: 024 – 3500105
E: balie@dekaakchirurg.nl

Behandelingen kunnen plaats vinden van
maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag 8:00 – 22:00 uur
dinsdag 8:00 – 22:00 uur
woensdag 8:00 – 22:00 uur
donderdag 8:00 – 18:00 uur
vrijdag 8:00 – 18:00 uur
zaterdag 8:30 – 14:00 uur

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens en buiten openingstijden: 024 – 3500105

Bent u patiënt en heeft u een afspraak in het ZBC – de Kaakchirurg?

Afspraken, onderzoeken of behandelingen die electief, niet acuut, van aard zijn worden verplaatst en gaan vooralsnog niet door. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 13 april. Dit omdat we zo zorgvuldig mogelijk gehoor willen geven aan de adviezen, zowel vanuit de overheid als vanuit de omliggende ziekenhuizen, om deze behandelingen zo veel mogelijk uit te stellen.

U kunt voor zeer ernstige  klachten na behandeling, die geen relatie hebben met het Corona virus, contact opnemen met een medewerker van het ZBC. Wij zijn hiervoor dagelijks van 08.00-18.00 telefonisch bereikbaar.

Voor nieuwe patiënten met acute klachten kan de verwijzend tandarts contact opnemen met  poli MKA in het Radboudumc