menu

Patientinformatie

Vraagt u zich af of er sprake is van spoed of denkt u dat behandeling misschien kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? De assistente kan dit met u bespreken. Op www.allesoverhetgebit.nl staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond. In geval van spoed hebben wij, buiten onze..

Lees meer

Het is belangrijk om de volgende zaken mee te nemen naar de kaakchirurg Geldig legitimatiebewijs. De verwijzing van de tandarts of huisarts met eventuele foto’s. Ingevulde medische vragenlijst, deze ontvangt u vooraf van ons. Indien u medicijnen gebruikt, neem dan uw medicijnlijst/paspoort mee.

Lees meer

Uw tandarts verwijst u voor het verwijderen van een tand of kies. Dit kan een chirurgische verwijdering zijn (het verwijderen van een tand of kies waarbij de kaakchirurg het tandvlees eerst in moet snijden en opzij moet schuiven om er bij te komen) of soms ook een niet chirurgische extractie. Meestal verwijst uw eigen tandarts omdat hij/zij het risico..

Lees meer

Klachtenprocedure Al onze mondzorgverleners doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt hiervoor gebruik..

Lees meer

Wat zijn voor mij de financiële consequenties? En wat is er verzekerd? Een chirurgische extractie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en niet uit uw tandartsverzekering. Houdt hierbij rekening met een eventueel nog niet verbruikt eigen risico! Een niet chirurgische extractie (het verwijderen van een tand of kies waar niet bij gesneden of geboord hoeft te worden) wordt niet vergoed..

Lees meer

Een goede kwaliteit van behandelen staat bij ons voorop. Onze kaakchirurgen zijn allemaal “dubbel gekwalificeerd” hetgeen betekent dat ze naast hun volledig afgeronde studie tandheelkunde ook de studie geneeskunde met goed gevolg doorlopen hebben. Daarna hebben ze zich vier jaar gespecialiseerd als Mond Kaak en Aangezichtschirurg.  Alle nieuwe technieken en zienswijzen binnen het vak door onze..

Lees meer

U kunt het volgende van ons verwachten: Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, ondermeer op het gebied van infectiepreventie, inrichting van praktijken, scholing van medewerkers en stralingsrichtlijnen van röntgenapparatuur. Tandheelkunde is en blijft een ambachtelijk beroep. We hebben te maken met de biologie..

Lees meer

ZBC de Kaakchirurg wordt door de wet, en dus ook de zorgverzekeraars, gelijkgesteld met ziekenhuizen. Om die reden berekenen wij ook geen tandarts codes maar de officieel door de NZa vastgestelde specialisten codes. Tarieven ZBC de Kaakchirurg 2020 Tarieven ZBC de Kaakchirurg 2019 Tarieven ZBC de Kaakchirurg 2018 Tarieven ZBC de Kaakchirurg 2017 Tarieven ZBC de..

Lees meer

Bekijk hier ons privacyreglement.

Lees meer