menu

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

Klachtenprocedure
Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt in dat geval gebruik maken van ons klachten formulier. Alleen dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan kennen wij een heldere klachtenprocedure, waarmee wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving:

Praat met uw behandelaar
Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u om hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van de praktijk. Vaak lost dit al veel op. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.

Komt u er niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Leg dan uw klacht voor aan de Klachtenfunctionaris.

Klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris
Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de Klachtenfunctionaris. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar via de balie van de praktijk of via de website. De Klachtenfunctionaris zal de rol van bemiddelaar op zich nemen en samen met de betrokkene(n) het probleem proberen op te lossen. Deze onafhankelijke procesbegeleider zet zich in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. De Klachtenfunctionaris kan een onafhankelijk deskundige om advies vragen. Een onafhankelijk deskundige is een adviseur die ervaring heeft met klachtbehandeling en met de verschillende tandheelkundige differentiaties. U heeft recht op een uitspraak over uw klacht binnen een termijn van zes weken.

Ingeval de bemiddeling door de Klachtenfunctionaris succesvol is en de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem hebben gevonden, zal de Klachtenfunctionaris deze uitkomst op schrift stellen en aan partijen toezenden.

Indien u na de behandeling nog ontevreden bent, heeft u verschillende mogelijkheden:

  • Indien het gaat om een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, kunt u uw klacht indienen bij de burgerlijke rechter.
  • Indien het gaat om zaak- of persoonsschade, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Geschillencommissie
Als de klacht niet wordt opgelost met de hulp van de Klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht(en) laten beoordelen door de ZBC Geschillencommissie ZKN Den Haag. Deze instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding. De tandartspraktijk en de medewerkers zijn aangesloten bij de ZBC Geschillencommissie ZKN Den Haag. De ZBC Geschillencommissie ZKN Den Haag is een gezamenlijk initiatief van de beroepsorganisaties (KNMT, ANT, ONT en NVM).

Contactgegevens

ZBC de Kaakchirurg
AGB: 22220135
Hoofdvestiging
Groenewoudseweg 315
6524 TX Nijmegen

Nevenvestiging op het spoedplein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbosch 106
6532 SZ Nijmegen

KvK: 09155916
T: 024 – 3500105
E: balie@dekaakchirurg.nl

Behandelingen kunnen plaats vinden van
maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag 8:00 – 22:00 uur
dinsdag 8:00 – 22:00 uur
woensdag 8:00 – 22:00 uur
donderdag 8:00 – 18:00 uur
vrijdag 8:00 – 18:00 uur
zaterdag 8:30 – 14:00 uur

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens en buiten openingstijden: 024 – 3500105