Tarieven

ZBC de Kaakchirurg wordt door de wet, en dus ook de zorgverzekeraars, gelijkgesteld met ziekenhuizen. Om die reden berekenen wij ook geen tandarts codes maar de officieel door de NZa vastgestelde specialisten codes.

Wat zijn voor u de financiële consequenties en wat is er verzekerd?

Een chirurgische extractie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en niet uit uw tandartsverzekering. Houdt hierbij rekening met een eventueel nog niet verbruikt eigen risico! Een niet chirurgische extractie (het verwijderen van een tand of kies waar niet bij gesneden of geboord hoeft te worden) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook als uw tandarts dat element zelf zou verwijderen. Bij ons gelden dezelfde vergoedingen als in het ziekenhuis. Veel zorgverzekeringen vergoeden dit vanuit de aanvullende polis. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten kunt u dit terugvinden in het vergoedingen overzicht.

Heeft u een verzekering bij de vier grootste verzekeraars (VGZ, CZ, ACHMEA of MENZIS) dan zullen wij de behandeling direct bij hen declareren.  Dit betreft  80 tot 90% van onze patiënten.  Behoudens een eventueel eigen risico krijgt u deze behandeling, met uitzondering van implantaten vrijwel altijd voor 100% vergoed.

Bent u verzekerd bij een kleinere zorgverzekeraar of een zorgverzekeraar die grotendeels buiten ons werkgebied zijn zorg levert, ongeveer 10% van onze patiënten, dan krijgt u van ons een nota toegestuurd die u zelf in kunt dienen bij uw verzekeraar. Vraag in dat geval voor de zekerheid bij uw verzekeraar of er voor u beperkende voorwaarden gelden.

Voor het plaatsen van implantaten geldt een afwijkende regeling met betrekking tot vergoeding. Meestal dient een behandeling met implantaten aangevraagd te worden bij uw verzekeraar en valt dan eveneens in de basisverzekering. Het betreft hier meestal implantaten in de onderkaak als er al langere tijd helemaal geen tanden en kiezen in die kaak meer aanwezig zijn. In alle andere gevallen valt de eventuele vergoeding van implantaten binnen een eventueel door u afgesloten aanvullende verzekering. Ook hiervoor is het vaak nodig een aanvraag  in te dienen bij uw verzekeraar.  Onze assistentes helpen u graag deze aanvragen, inclusief kostenbegroting, in te dienen.